Coachingsvormen

 • Life coaching (o.a. persoonlijke effectiviteit, werk-privé balans)
  Life coaching is het ondersteunen van mensen bij het vormgeven van hun levensdoelen op zowel werk als privé vlak vanuit hun diepste wensen, drijfveren en talenten. Life coaching helpt bij de bevordering van persoonlijke/zakelijke groei en effectiviteit. Lifecoaching helpt bij het verbeteren van de levensbalans, het ontwikkelen van talenten, het ontdekken van levensdoelen en passies, het verbeteren van relaties en het vloeiend doorlopen van de verschillende levensfases. Bij lifecoaching is er aandacht voor diepere, vaak onbewuste, patronen die maken dat iemand niet optimaal functioneert. Aan de hand van verschillende praktische coachingsmethoden, visualisaties, interventies en oefeningen kunnen er in een relatief korte periode grote resultaten worden bereikt.
 • Loopbaan coaching
  Als werken niet meer goed voelt en het meer energie kost dan het oplevert is loopbaan coaching een middel om een volgende stap te zetten. Aan de hand van verschillende praktische coachingsmethoden wordt aandacht besteedt aan vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waarom wil ik dat, wat zijn alternatieven en hoe bereik ik mijn doel. Een methode is de loopbaan-ankers test van Schein (Schein, Edgar, 1985). Onderzoek laat zien dat als je weet wat je waarden zijn en je een baan kiest die overeenkomt met die waarden, je veel meer kans maakt om gelukkig te zijn in die baan. Die waarden heten loopbaanankers en zijn de waarden die je in jouw werkzame carrière nooit hebt kunnen opgeven. Werk dat jouw belangrijkste loopbaananker bevat, verschaft je meer bevrediging en een gevoel van ‘op je plaats’ te zijn, dan werk dat niet overeenkomt met het loopbaananker dat het meest bij je past.
 • Stress- en burn-out coaching
  Deze vorm van coaching is gericht op het voorkomen en herstellen van stress en burn-out klachten. De uitgangspunten van deze vorm van coaching zijn a) het verkrijgen van concrete informatie over die factoren die leiden tot stress- en burn-out verschijnselen en b) het direct verlagen van de ervaren klachten. Belangrijk om te weten is dat je niet alleen bent en het iedereen kan overkomen. Ook ik ben ervaringsdeskundige.
 • Conflict coaching
  Een conflict is een botsing van waarheden die niet in 1 verhaal passen. Conflictoplossing ligt in het herwaarderen van de waarheden of het oprekken van het verhaal waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe oplossingen. Een methode van conflict coaching is de escalatietrap van Glasl, door inzicht te krijgen in de verschillende fases van een conflict kan er ruimte ontstaan om nader tot elkaar te komen of juist uit elkaar te gaan.
 • Intervisie coaching
  Intervisie is collegiale coaching gericht op het vergroten van de eigen professionaliteit of de professionaliteit van het team en/of de organisatie. Intervisie coaching bestaat uit het opstarten van de intervisie met een kennismakingsbijeenkomst en het maken van afspraken over de samenwerking. Zonder leervraag geen intervisie. Vervolgens worden in een workshop de verschillende intervisiemethoden en het proces van intervisie en de drie bijbehorende rollen uiteengezet: de case-inbrenger, de deelnemer en de facilitator. In de eerste echte intervisiebijeenkomst schuift de intervisie coach aan voor eventuele begeleiding van het intervisie proces waarna de intervisiegroep zelf verder gaat. Gemiddeld bestaat een intervisie traject uit 5-10 bijeenkomsten.
 • Competentie coaching
  Competentie coaching is gericht op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Dit kunnen competenties zijn die je wilt ontdekken, leren of verder wilt ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan sneller en beter beslissingen durven nemen, duidelijker communiceren, beter samenwerken of tijd efficiënter indelen? Of zou je jouw leiderschapsskills willen verbeteren? Samen ontdekken wij welke werkgerelateerde competenties sterk ontwikkeld zijn en welke je nog verder kunt ontwikkelen.