Conflict coaching

 

14801076_s

Een conflict is een botsing van waarheden die niet in 1 verhaal passen. Conflictoplossing ligt in het herwaarderen van de waarheden of het oprekken van het verhaal waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe oplossingen. Een methode van conflict coaching is de escalatietrap van Glasl, door inzicht te krijgen in de verschillende fases van een conflict kan er ruimte ontstaan om nader tot elkaar te komen of juist uit elkaar te gaan.