Intervisie coaching

11452039 - multicolored plasticine human figures organized in a circle

Intervisie is collegiale coaching gericht op het vergroten van de eigen professionaliteit of de professionaliteit van het team en/of de organisatie. Intervisie coaching bestaat uit het opstarten van de intervisie met een kennismakingsbijeenkomst en het maken van afspraken over de samenwerking. Zonder leervraag geen intervisie. Vervolgens worden in een workshop de verschillende intervisiemethoden en het proces van intervisie en de drie bijbehorende rollen uiteengezet: de case-inbrenger, de deelnemer en de facilitator. In de eerste echte intervisiebijeenkomst schuift de intervisie coach aan voor eventuele begeleiding van het intervisie proces waarna de intervisiegroep zelf verder gaat. Gemiddeld bestaat een intervisie traject uit 5-10 bijeenkomsten.