Wat is individuele coaching?

“Individuele coaching is het begeleiden van individuen in het versterken van hun persoonlijk en professioneel ontwikkelingsvermogenen. Deze individuen leren resultaatgericht eigenaarschap te nemen over het eigen leer- en werkproces.” Een hele mond vol. Het komt erop neer dat je leert om je resultaatgericht te ontwikkelen met eigen verantwoordelijkheid voor leren en werken.

 

Een pragmatische en resultaatgerichte werkwijze

In een sfeer van vertrouwelijkheid begeleid ik je op persoonlijk en inspirerende wijze.

Vanuit een pragmatische en resultaatgerichte werkwijze gaan we samen jouw leerbehoeften en coachvragen uitdiepen.

Ik werk oplossingsgericht en systeemgericht. Hierbij vormen de 5 kritieke succesfactoren voor coaching de rode draad.

 

Oplossingsgericht coachen

In oplossingsgerichte coaching ligt de focus op de toekomst. Samen met de coachee kijken we vooral vooruit: vanuit de huidige situatie richting de gewenste situatie. Als het verleden functioneel is voor de coachvraag krijgt dat zeker aandacht, met de focus op de relevantie ervan voor de gewenste situatie.

 

Systeemgericht coachen

Met systeemgerichte coaching betrekken we de context, zoals werk en relaties, in de coaching. Je bent als coachee immers niet alleen op de wereld en verhoud je tot jouw omgeving.  Belangrijk is de bijdrage van de coachee aan het totaal. De focus ligt op de kwaliteit van de verbindingen: de onderlinge interacties. Deze interacties geven in het hier-en-nu patronen weer van gedrag en van opvattingen. Met behulp van coaching kan je patronen om buigen en zijn er vanuit het nieuwe perspectief meer mogelijkheden om te handelen. Dit lerend vermogen maakt jouw eigen systeem krachtig!

Als we na kennismaking besluiten een coachtraject aan te gaan, starten we met een uitgebreide intake: de functionele analyse. Een krachtige en gestructureerde tool om jouw coachvraag vast te stellen.

Gemiddeld omvat een individueel coachingstraject 6-8 sessies van 1,5 uur. Tussen de sessies zit 2-3 weken, waardoor een traject gemiddeld een aantal maanden in beslag neemt.

 

Welke vorm van coaching past bij jouw coachvraag?

Vragen als “wat wil ik nou echt?”, “waar ben ik voor gemaakt?”, vragen een andere aanpak dan bijvoorbeeld vragen als “hoe voorkom ik dat ik uitval?” of “hoe leer ik beter samenwerken?”. Er zijn heel veel verschillende vormen van coaching te onderscheiden. Ik richt mij voornamelijk op loopbaan coaching, competentie coaching en stress- / burn-out coaching.

 

Loopbaan coaching

Door middel van loopbaancoaching krijg je antwoorden op vragen als:

Loopbaancoaching is bedoeld om ondersteuning te geven bij het ontwikkelen van jouw loopbaan. Dit kan zowel inhouden dat binnen jouw huidige organisatie nieuwe carrièrestappen worden genomen of dat wordt gezocht naar een andere plek om de loopbaan voort te zetten. Tijdens het coachtraject staan jouw waarden en ambitie centraal.

 

Competentie coaching

Competenties zijn vaardigheden. Competentie coaching is coaching die gericht is op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Het kan zijn dat je niet zo goed weet wat jouw competenties precies zijn en dat je die beter in kaart wilt brengen. Daar help in je graag bij, zodat je weet waar je al goed in bent en waar je nog aan kan werken.

Het kan ook zijn dat je specifieke competenties wilt ontwikkelen, denk aan:

Met behulp van verschillende oefeningen en methodes begeleid ik jou in deze ontwikkeling.

 

Stress- en burn-out coaching

Stress

Stress is de lichamelijke reactie die we ervaren als mensen veel druk ervaren. Stress is niet per definitie ongezond, sterker nog mensen hebben een bepaalde mate van stress nodig om optimaal te kunnen presteren. Het brengt ons lichaam in een staat van paraatheid.

Op de lange termijn heeft stress echter negatieve gevolgen. Als jouw stressniveau (cortisolspiegel) een lange tijd verhoogd is kan je fysiek, emotioneel en geestelijk ongemak gaan ervaren.

Stress coaching kan mensen helpen om beter om te gaan met de stress die zij ervaren. Hierbij gaat het niet per se om het wegnemen van de stressoren maar meer het leren hier beter mee om te gaan. Het gaat om het herkennen van de stressoren, het erkennen en accepteren dat doorgaan op de oude weg geen optie is en het ondernemen van acties die door mij worden toegespitst op jouw specifieke situatie. Ik ben er voor jou.

 

De voornaamste verschillen tussen stress, overspannenheid en burn-out zijn de mate van uitputting en de duur van het herstel.

Burn-out

Deze vorm van coaching is gericht op het voorkomen en herstellen van hevige stress en burn-out klachten. Belangrijk om te weten is dat je niet alleen bent en het iedereen kan overkomen. Ook ik ben ervaringsdeskundige.

Een burn-out is een reactie op langdurige, overmatige druk. Deze druk hoeft niet werkgerelateerd te zijn maar dit is wel de meest voorkomende oorzaak (vaak wel in combinatie met stress in de privésfeer). Door deze overmatige druk raken emotionele energiebronnen uitgeput en wanneer dit aanhoudt is er niet genoeg tijd om deze te herstellen. Doordat deze systemen niet de tijd krijgen om terug te keren naar het oorspronkelijke niveau zal nieuwe uitputting een steeds grotere impact hebben en raakt de energie steeds sneller op; dit alles terwijl de belasting vaak hetzelfde blijft. Uiteindelijk raak je dusdanig uitgeput dat iemand zich gaat afzonderen van de uitputtingsbron als vorm van zelfbescherming, denk aan:

De prestaties gaan naar beneden en relaties komen onder druk te staan. De persoon die lijdt aan de burn-out kan zich niet in controle voelen over het gedrag of de gevoelens tegenover werk en andere personen. Voor die persoon is het vaak ook moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog te genieten, zelfs in dingen waar die persoon normaal gesproken van genoot. De batterij is leeg.

Triggers voor een burn-out kunnen zijn:

Als wij samen aan de slag gaan om jouw burn-out de deur uit te werken gaat allereerst jouw spreekwoordelijke stekker in de lader. Zodat het herstel kan starten. Iedereen is anders, maar in grote lijn is het plan van aanpak:

Als een burn-out gepaard gaan met hevige depressieve- en/of angstklachten, zoals paniekaanvallen, zal ik altijd doorverwijzen naar de huisarts.