Privacyverklaring

Doesburg Coaching, gevestigd aan de Hendrik Figeeweg 3f, 2031 BJ te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Doesburg Coaching
Cindy Doesburg
Hendrik Figeeweg 3F
2031 BJ Haarlem

Website: https://www.doesburgcoaching.nl
E-mail: info@doesburgcoaching.nl
Telefoon: 06-26106045

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van de diensten van Doesburg Coaching verstrek je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via deze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Doesburg Coaching jouw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Doesburg Coaching verwerkt:

Doeleinden

Doesburg Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Doesburg Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Doesburg Coaching vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Daarom heeft Doesburg Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Rechten

Je hebt het recht om Doesburg Coaching een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Doesburg Coaching verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Cindy Doesburg
info@doesburgcoaching.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2021.