Wat is intervisie coaching?

Intervisie is collegiale coaching van een groep gelijkgestemden gericht op het vergroten van de eigen professionaliteit, de professionaliteit van de ander of de professionaliteit van het team en/of de organisatie.

Intervisie coaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, met als doel volledige zelfstandigheid van de lerende groep. Deze tijdelijke begeleiding onderscheidt zich van begeleide intervisie.

Intervisie coaching bestaat uit het opstarten van de begeleiding met een kennismakingsbijeenkomst en het maken van afspraken over de samenwerking. Zonder leervraag geen intervisie.

Vervolgens worden in een kick-off workshop de verschillende intervisiemethoden en het proces van intervisie en de drie bijbehorende rollen uiteengezet:

In de eerste echte intervisiebijeenkomst(en) schuift de intervisie coach aan voor eventuele begeleiding van het intervisie proces waarna de intervisiegroep zelf verder gaat.

 

Waarom is intervisie interessant voor jouw organisatie?

 

Bedrijven of specifieke teams kunnen om meerdere redenen kiezen voor intervisie. Er kunnen verschillende doelen bereikt worden door intervisie in te zetten. Mogelijke doelen en resultaten zijn:

 

Behoefte aan begeleide intervisie?

Naast intervisie coach, ben ik ook inzetbaar als intervisie begeleider, onder andere voor de advocatuur.

Sinds 1 maart 2020 is intervisie door de Orde van Advocaten verplicht gesteld voor advocaten.

Intervisie voor advocaten is het bespreken van een niet-juridisch dilemma met vakgenoten. Het gesprek vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder leiding van een intervisie begeleider. De bedoeling is niet om oplossingen aan te dragen of een oordeel te vellen. De bedoeling is om vragen te stellen waardoor inzicht ontstaat. Dat inzicht verkrijgt degene die het dilemma heeft ingebracht, maar ook de andere deelnemers leren van het gesprek. Intervisie is zo dus een manier om kennis te delen over elkaars beroep en werkwijze. Het biedt steun, bevordert de professionaliteit, zet aan tot persoonlijke groei en maakt de bedrijfscultuur meer open.

Vanwege mijn juridische achtergrond word ik door advocatenkantoren vaak ingezet voor begeleide intervisies.