Wat is belangrijk in team coaching?

Uitgangspunt bij team coaching is dat het geheel meer is dan de som der delen, de interactie geeft het team probleem weer. Gek genoeg gaat het niet zo zeer om de inhoud van het probleem, maar om de de interactie van de teamleden. Belangrijk om te zien is dat er verschil in interactie is tussen de teamleden die op de voorgrond staan, “aanwezig zijn en het hoogste woord hebben” en de teamleden die op de achtergrond staan en “oorverdovend stil en onzichtbaar” lijken.

 

Een groepsgesprek ter introductie

Werken met het gehele systeem – het team – staat voorop. Een groepsgesprek, ook wel een team intake genoemd,  geeft meer informatie over de interactie in het systeem dan individuele interviews.

In het intakegesprek met het team komen de volgende aspecten aan bod:

 

De magie van circulaire vragen

Als team coach stel ik circulaire vragen om er, samen met het team, achter te komen hoe de huidige – ongewenste – situatie in deze context met elkaar in stand wordt gehouden. Als dat duidelijk is, dan kan het team aansluitend bewust eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen om deze ongewenste situatie aan te pakken. De gewenste situatie wordt dan ter plekke gecreëerd. Vervolgens stelt het stappenplan op om de gewenste situatie te bereiken en te borgen.

 

Een aantal voorbeelden van circulaire vragen:

 

Team building: it takes a village to build a team

De uitspraak: “It takes a village to raise a child” kan ook, met enige verbeelding, worden toegepast op team coaching.  Ik vind het leuk om startende “jonge” teams te begeleiden. Een startend team is eigenlijk nog een groep individuen. We starten altijd met een uitgebreide persoonlijke en professionele kennismaking. Door uitdagende oefeningen, opdrachten gericht op samenwerking en de nodige (muzikale) creativiteit ontstaat er verbinding. Door het ontstaan van verbinding, ga je elkaar “leuk” vinden en komt er ruimte voor vertrouwen. Vertrouwen is voorwaardelijk voor het ontstaan van een team en zo is er aan het einde van een team building traject een nieuw team is geboren. Magisch!

 

Team coaching en -building: een investering in jouw organisatie

Net als bij individuele coaching zijn de 5 Kritieke Succesfactoren voor coaching en de Functionele Analyse (de tool voor de intake) de leidraad. Ook hier is de aanpak oplossingsgericht en systeemgericht.

Team coaching kan worden ingezet bij:

Team building kan worden ingezet bij: